Mặt bằng tiện ích và phân khu dự án Licogi 18 Riverside

Mặt bằng Licogi 18 Riverside

Mặt bằng dự án Bắc cầu hàn

Mặt bằng tiện ích tổng quan

01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H A 01 H THNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Y X ANH 03 ĐƯỜNG D O GH NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐNG D O GHẾ NGH 03 ƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯNG D O GH NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GH NGHỈ 03 ĐỜNG D O GH NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GH NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 05 VƯỜN THIN 05 VƯỜN THIỀN 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 07 ĐIM CHECKIN 07 ĐIM CHECKIN 07 ĐIỂM CHECKIN 07 ĐIỂM CHECKIN 08 C L UB HOUSE 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TR EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI Ỗ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BI ĐỖ XE 11 A R T WORD LI C OGI 18 RIVERSIDE 12 Q U NG TRƯNG TRUNG T Â M 13 THỀM DESK NG M C ẢNH 14 C U GỖ ĐÈN L ỒNG 15 HỒ SEN 16 CHÒI BBQ 17 VƯN H O A BỐN M Ù A 18 ĐI C NH Q U AN 18 ỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐI C NH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 19 Q U ẢNG TRƯỜNG M À U S C 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L I C Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 21 TRUNG T Â M THƠNG M ẠI 22 TRƯỜNG HỌC LIÊN C ẤP

01

Hệ thống kênh, hồ điều hòa

02

Cảnh quan cây xanh

03

Đường dạo ghế nghỉ

04

Sân tập Gym

05

Vườn Thiền

06

Chòi nghỉ

07

Điểm Checkin

08

Club House

09

Sân chơi trẻ em sắc màu

10

Bãi đỗ xe

11

Artword licogi 18 Riverside

12

Quảng trường trung tâm

13

Thêm Desk ngắm cảnh

14

Cầu gỗ đèn lồng

15

Hồ sen

16

Chòi BBQ

17

Vườn hoa bốn mùa

18

Đồi cảnh quan

19

Quảng trường sắc màu

20

Lõi cây xanh

21

Trung tâm thương mại

22

Trường học liên cấp

Nhà xây thô
Liền kề
Biệt thự đơn lập
Biệt thự song lập

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, thực tế có thể điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư.

Mặt bằng tiện ích phân khu

Click chuột vào từng phân khu để xem chi tiết

PHÂN KHU THẠCH THẢO PHÂN KHU THỦY TIÊN PHÂN KHU HOA SEN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM PHÂN KHU ANH ĐÀO PHÂN KHU HOÀNG LAN
Phân khu thạch thảo
Phân khu thuỷ tiên
Phân khu hoa sen
Công viên trung tâm
Phân khu anh đào
Phân khu hoàng lan