Tiến độ Licogi 18 Riverside

Tiến độ dự án Bắc Cầu Hàn

01/2024

Cập nhật dự án tháng 01/2024

Hiện Khu đô thị LICOGI18 Riverside đã hoàn thiện hạ tầng tiện ích, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đi vào vận hành.

Xem chi tiết

12/2023

Cập nhật dự án tháng 12/2023

Hiện Khu đô thị LICOGI18 Riverside đã hoàn thiện hạ tầng tiện ích, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đi vào vận hành.

Xem chi tiết

11/2023

Cập nhật dự án tháng 11/2023

Hiện Khu đô thị LICOGI18 Riverside đã hoàn thiện hạ tầng tiện ích, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đi vào vận hành.

Xem chi tiết