CÔNG TY LICOGI 18 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng 24/04/2024 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 LICOGI 18 (Mã chứng khoán: L18) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại Đại Hội, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều biến động, nhu cầu thế giới và trong nước suy giảm đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó Công ty LICOGI 18 đã bám sát các định hướng trọng yếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát rủi ro, củng cố nội lực để phát triển ổn định và bền vững.

Đối với hoạt động xây lắp, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá là một năm thành công khi Công ty LICOGI 18 ký mới 10 hợp đồng với giá trị 1.535 tỷ đồng, song song với việc tiếp tục thi công 16 công trình được chuyển tiếp từ năm trước sang. Các công ty thành viên cũng đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, điển hình như Công ty LICOGI 18.3 và Công ty LICOGI 18.5. Những nỗ lực đó đã góp phần vào kết quả chung toàn Công ty như sau:

Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 3.081,9 tỷ đồng, tổng thu vốn hợp nhất đạt: 3.898,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 73,05 tỷ đồng, lần lượt tương ứng với tỷ lệ hoàn thành 106,5%, 139,8% và 106,6% so với kế hoạch được phê duyệt. Với kết quả đạt được, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp).

Đại hội cũng đã nghe ông Bùi Thanh Tuyên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo rõ hơn về các dự án đầu tư Công ty đang triển khai, trong đó tập trung vào dự án trọng điểm Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn. Kết quả đạt được của dự án tính đến thời điểm hiện tại thực sự đáng ghi nhận cho những nỗ lực của HĐQT và Ban TGĐ Công ty trong suốt một thập kỷ kể từ khi bắt đầu xây dựng ý tưởng về một khu đô thị mới xanh, đáng sống ở vùng đất Hải Dương.

Đánh giá triển vọng năm 2024 Ban Lãnh đạo Công ty cho rằng nền kinh tế sẽ hồi phục tốt hơn so với năm trước, đầu tư công, đầu tư tư nhân và thu hút vốn đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh nhưng cũng tồn tại không ít thách thức đối với hệ thống doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó Công ty đặt mục tiêu cho năm 2024 như sau: Tổng doanh thu hợp nhất: 3.857 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2023. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 92,6 tỷ đồng tăng 26,6% so với thực hiện năm 2023. Cổ tức bình quân dự kiến: 12%. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Lãnh đạo đã đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể đối với hoạt động xây lắp, lĩnh vực đầu tư và công tác quản trị.

Ban lãnh đạo Công ty đã giải đáp những ý kiến của cổ đông về công tác bán hàng Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn và một số nội dung khác của Đại hội.

Kết thúc Đại hội, với sự đồng thuận và nhất trí cao, toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác đã được thông qua.

Tin liên quan

LICOGI 18 ĐƯỢC VINH DANH TRONG “TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2023″

Ngày 18/01/2024 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá [...]

video
360